Regulamin Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Jedliczu


1) Co piątkowe spotkania w miarę możliwości  rozpoczynamy udziałem we mszy świętej wieczornej.
2) Na spotkania przychodzimy punktualnie.
3) Odnosimy się z szacunkiem do wszystkich członków, księdza asystenta oraz kierownictwa oddziału.
4) Podczas spotkań nie używamy wulgaryzmów, ani innych obraźliwych zwrotów czy wyrażeń.
5) Staramy się dawać przykład dobrych obywateli w każdym aspekcie naszego życia.
6) Szanujemy starszych kolegów oraz ich pracę na rzecz stowarzyszenia.
7) Dobry KSM- owicz powinien chociaż raz w ciągu swojego pobytu w oddziale wyjechać do Ośrodka „Nadzieja” w Dubiecku.
8) Na spotkaniach nie używamy telefonów komórkowych.
9) Naszym celem powinna być współpraca z innymi oddziałami oraz z lokalna społecznością.
10) Priorytetem jest nasze hasło „Przez Cnotę Naukę i Pracę służyć Bogu i Ojczyźnie- Gotów!”

 


Regulamin opracowało Kierownictwo oddziału w roku 2018 ze względu na braki w poprzednim regulaminie oraz dla sprawniejszego funkcjonowania oddziału.

Autor i administrator strony: Krzysztof Śmigiel (11 marca 2018)
Copyright © 2020 KSM Jedlicze. Wszelkie prawa zastrzeżone.