Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Jedliczu powstało w 1997 roku. Jego reaktywacja nastąpiła w 2007 roku. Spotkanie odbywają się w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej w salce Matki Bożej w budynku Punktu Katechetycznego. Stowarzyszenie zrzesza 20 członków, uczniów szkół średnich, gimnazjum oraz szkoły podstawowej.

Głównymi zadania KSM-u, które wynikają z jego statutu, jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia. Organizowane są więc spotkania formacyjne, które dotyczą rozmaitych kwestii naszej wiary. KSM-owicze mogą także rozwiewać wszelkie swoje wątpliwości dotyczące nie tylko spraw wiary, ale też codzienności, kwestii moralnych, na spotkaniach o nazwie „Skrzynka pytań”, gdzie anonimowo zadawane są pytania, a następnie wspólnie, z pomocą księdza asystenta staramy się udzielać na nie odpowiedzi.
Na spotkaniach przybliżane są także sylwetki patronów KSM-u – św. Stanisława Kostki i błogosławionej Karoliny Kózkówny. Tradycją KSM-u w Jedliczu jest coroczna organizacja czuwania wielkopiątkowego w naszym kościele.

Stowarzyszenie od początku roku formacyjnego stara się z dostępnych środków zorganizować nowe wydarzenie- Wigilię Młodzieży. Jest to kolejna okazja do przekazywania tradycji KSM oraz do okazywania miłosierdzia zwłaszcza w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Współpracujemy z takimi instytucjami jak Gminna Spółdzielnia w Jedliczu, Urząd Gminy Jedlicze oraz członkami Stowarzyszenia Stara Kuźnia. Członkowie integrują się ze sobą poprzez zabawy w czasie spotkań pod nazwą „Pogodny wieczorek”, ogniska na zakończenie roku formacyjnego lub wspólne wieczory filmowe.

Dodatkowo członkowie tworzą ciąg artykułów pod nazwą „Głos Młodzieży”- artykuły dostępne są na naszej stronie w jednej z zakładek. Oddział obecnie posiada konta na Instagramie, fanpage na Facebooku, zakładkę na stronie parafii oraz grupę, aby zdawać relacje ze spotkań i dzielić się wspomnieniami. Niektórzy postrzegać nas mogą jako nic nieznaczącą grupkę, ale staramy się i będziemy się starać jak najwięcej współpracować z mieszkańcami, aby być potrzebni.

 


Autor strony: Krzysztof Śmigiel (11 marca 2018) | Opieka nad stroną: Krzysztof Śmigiel, Mirosław Ginalski
Copyright © 2019 KSM Jedlicze. Wszelkie prawa zastrzeżone.